Αρχίζει η Διαβούλευση για την 2η προκήρυξη του Σχεδίου Κρατικών ενισχύσεων για κατασκευή περίφραξης Στόχος η προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στo πλαίσιo της 2ης προκήρυξης του Σχεδίου Κρατικών Eνισχύσεων για κατασκευή περίφραξης, με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών από τις ζημιές που προκαλούνται από τα Αγρινά για την περίοδο 2019-2020, ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης. Η διαβούλευση αρχίζει τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, στις 15:00.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η βελτιστοποίηση και η απλοποίηση του Σχεδίου, στo πλαίσιo των δυνατοτήτων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επηρεαζόμενων γεωργών. Η 2η προκήρυξης του Σχεδίου Κρατικών Eνισχύσεων προγραμματίζεται να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του Σχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση agroeconomic@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 22878164. Το υφιστάμενο Σχέδιο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da).