Άρχισε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών λόγω κορωνοϊού

Άρχισε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων για το Μέτρο 21: «Μέτρο στήριξης για τους γεωργούς που πλήττονται από την πανδημία του COVID 19», το οποίο προκηρύχθηκε  από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ) και τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η καταβολή της έκτακτης προσωρινής στήριξης στους γεωργούς κρίθηκε αναγκαία λόγω του πλήγματος που δέχθηκαν από τα μέτρα που λήφθηκαν για προστασία από την πανδημία, καθώς επίσης και από τη μείωση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Μέτρου πρόκειται να διατεθεί έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργοκτηνοτροφικούς κλάδους, με έμφαση στους επαγγελματίες. Επίσης, στοχεύει και στις ορεινές περιοχές, οι οποίες έχουν υποστεί το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα.

Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού, ανά δεκάριο επιλέξιμης έκτασης, όπως αυτή έχει εγκριθεί στο Καθεστώς Ενιαίας Στρεμματικής Ενίσχυσης για το έτος 2020. Η μέγιστη ενίσχυση ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €7000, στο σύνολο του Μέτρου.

Επιλέξιμοι κλάδοι πρωτογενούς παραγωγής:

    • Λαχανικά, αρωματικά φυτά και φράουλα
    • Καρπουζοκαλλιέργεια
    • Ελαιοκαλλιέργεια (στις περιοχές με υψόμετρο κάτω των 400 μέτρων)
    • Μόνιμες καλλιέργειες (στις περιοχές με υψόμετρο 400 μέτρων και άνω)
    • Αμπελουργία (οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και παραδοσιακές ποικιλίες)

Ως τελευταία ημερομηνία καταβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 17η Νοεμβρίου 2020. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων της Ενιαίας Αίτησης του ΚΟΑΠ www.eas.capo.gov.cy.

Το ενημερωτικό έντυπο και όλο το συνοδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ www.capo.gov.cy και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης www.paa.gov.cy. Πληροφορίες δίνονται και μέσω της Παγκύπριας Γραμμής Εξυπηρέτησης ΚΟΑΠ 77771999.