Άρχισε η μεταφορά και διαχείριση των ελαστικών που συσσωρεύτηκαν σε Δάλι και Άγιο Σωζόμενο

Άρχισε χθες 6 Αυγούστου 2018 η μετακίνηση και διαχείριση των ελαστικών που βρίσκονται παράνομα αποθηκευμένα στη Βιομηχανική Ζώνη Ιδαλίου και στον Άγιο Σωζόμενο και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή.

Η έναρξη της μεταφοράς των απόβλητων ελαστικών προς την αδειοδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισής τους, κατέστη δυνατή μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη Νομοθεσία διαδικασιών, τηρώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του της 4ης Ιουλίου 2018. Τα ελαστικά θα τύχουν ολοκληρωμένης διαχείρισης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ορθολογική επεξεργασία των υλικών αυτών.

Η διαδικασία μετακίνησης και διαχείρισης των ελαστικών λαμβάνεται ως προληπτικό μέτρο, στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η μετακίνηση και διαχείριση γίνεται με επίκληση του Άρθρου 7(3)(δ) του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης, όσον αφορά στην Πρόληψη και Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμου του 2007, Ν.189(Ι)/2007.

Μετακίνηση ελαστικών απο Δάλι