Αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος από τη χρήση βιοκτόνων προωθεί το Υπουργείο Γεωργίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σημαντική πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από την επαγγελματική χρήση χημικών παρασκευασμάτων – βιοκτόνων.
Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε το προσχέδιο των περί Βιοκτόνων Κανονισμών του 2018, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη λειτουργία των συνεργείων επαγγελματικών εργασιών εφαρμογής βιοκτόνων, με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον λόγω λανθασμένων χειρισμών από τους επαγγελματίες χρήστες.
Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αποσαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων για αδειοδότηση των συνεργείων εφαρμογής βιοκτόνων, ο καθορισμός συγκεκριμένων υποχρεώσεων για τους υπεύθυνους συνεργείων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ασφαλή χρήση των βιοκτόνων, καθώς και η απλοποίηση της διαδικασίας και των κριτηρίων για την απόδειξη επάρκειας γνώσεων των εργοδοτουμένων στα συνεργεία αυτά.
Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο του 2011, το οποίο, μετά από 7 χρόνια εφαρμογής, κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθεί, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η προστασία των καταναλωτών, των χρηστών βιοκτόνων και γενικότερα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.