Αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης για το έτος 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, η Κύπρος για το 2017 είναι συμμορφωμένη με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας. Από το 2008 η Κύπρος συνεχίζει στην Ευρώπη να συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης. Τα νερά κολύμβησης της Κύπρου αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας με
ποσοστό συμμόρφωσης 97,3%.
Πρώτη στην λίστα των θαλασσίων νερών κολύμβησης είναι η Μάλτα με 98.9%, δεύτερη η Κύπρος με 97,3% και τρίτη η Ελλάδα με 95,9%. Το απόλυτο 100% εξασφάλισε το Λουξεμβούργο, ποσοστό όμως που αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης των 12 εσωτερικών νερών κολύμβησης (λίμνες) που διαθέτει.
Η επίσημη ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ευρώπης έγινε από τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Περιβάλλον κον. Καρμένου Βέλλα ο οποίος ανάφερε με την ευκαιρία της δημοσίευσης ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για τους Ευρωπαίους, η οποία οφείλεται στην καλή συνεργασία και τη συνεχή
επαγρύπνηση. Τόνισε δε ότι παίζουν ρόλο η βιομηχανία, οι τοπικές αρχές οι υπηρεσίες και οι πολίτες. Κατέληξε δε λέγοντας πως “είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι το ευρωπαϊκό πνεύμα συνεργασίας για τα ύδατα κολύμβησης είναι ζωντανό και εξακολουθεί να προσφέρει”, τονίζοντας ότι “ήταν πραγματικά ένας καλός χρόνος για τις ευρωπαϊκές θάλασσες, τις παραλίες και τις λίμνες”.

Για την κολυμβητική περίοδο του 2017, η οποία είχε διάρκεια από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου, έτυχαν παρακολούθησης Ελλάδα 112 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της Ελεύθερης Κύπρου σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια δειγματοληψία
πριν από την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου.

Η Κύπρος από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει:
• Να εφαρμόζει ορθά την Οδηγία για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή.
• Να παρακολουθεί ανελλιπώς την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
• Να ετοιμάζει και να υποβάλει έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ετήσιες εκθέσεις με ολοκληρωμένα στοιχεία στην απαιτούμενη ηλεκτρονική μορφή.
• Να επιτυγχάνει σχεδόν 100% συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά αλλά και με τα πιο αυστηρά ενδεικτικά όρια ποιότητας της Οδηγίας.
Η άμεση σχέση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με την υγεία και το περιβάλλον είναι αυτονόητη για την Κύπρο. Υπάρχει, επίσης, άμεση συσχέτιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τον τουρισμό και επομένως τα άριστα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την υγεία των λουομένων και το περιβάλλον αλλά και την οικονομία της Κύπρου, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα της θάλασσάς μας και την Τουριστική δραστηριότητα.
Αυτή η συνεχιζόμενη επιτυχία που τιμά την Κύπρο, οφείλεται στην άψογη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος που έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της Οδηγίας με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στους πολίτες που αποδεικνύουν ότι ο κόσμος μας νοιάζεται για την προστασία των νερών κολύμβησης.