Απασχόληση εργατών Τρίτων Χωρών στον τομέα της γεωργίας

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την απασχόληση εργατών Τρίτων Χωρών στον τομέα της γεωργίας στην Κύπρο, συζήτησαν οι Υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης και Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, με εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων.

Στόχος της συνάντησης ήταν να διερευνηθούν τα πιο πάνω ζητήματα, δεδομένου ότι ο χειρισμός τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες πέραν του ενός Υπουργείου. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 5 Φεβρουαρίου, παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και της Αστυνομίας Κύπρου.

Η συνάντηση κρίθηκε απαραίτητη καθώς από επισκέψεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου καθώς και συναντήσεις με αγρότες και Αγροτικές Οργανώσεις, διαπιστώθηκε ότι εγείρονται συστηματικά και έντονα ζητήματα που συνδέονται με την απασχόληση αλλοδαπών Τρίτων Χωρών στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αγροτικές Οργανώσεις κωδικοποίησαν και παρουσίασαν τα προβλήματα που εντοπίζονται πιο συχνά, τα οποία εξετάστηκαν με θετικό πνεύμα από τους Υπουργούς.