Απάντηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σε δημοσίευμα σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Κύπρο

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Philenews, στο οποίο αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail και την εταιρεία Globehunters η Κύπρος βρίσκεται στη μικρή λίστα των ευρωπαϊκών χωρών που δεν έχουν πόσιμο νερό βρύσης», το ΤΑΥ πληροφορεί τους καταναλωτές ότι το πόσιμο νερό που διατίθεται στα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, τους Δήμους και τις Κοινότητες από το ΤΑΥ πληροί όλες τις απαιτήσεις του Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμου, Ν.87(Ι)/2001 και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/83/ΕΚ.

Το ΤΑΥ διαβεβαιώνει με υπευθυνότητα τους καταναλωτές ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας ως προς την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Κύπρο.