Ανοίξαμε τις πόρτες μας στους νέους

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, άνοιξε τις πόρτες του στους νέους των ορεινών και πεδινών περιοχών.

Σε μια πρωτότυπη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο διοίκησης του Υπουργείου, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους και να συζητήσουν με τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστα Καδή, και τον πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Πρόδρομο Αλαμπρίτη, για τα θέματα που τους προβληματίζουν, όπως είναι το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης για το νέο γεωργό, την ανάγκη κατάρτισης, την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση του νερού, τις δυσκολίες διάθεσης των προϊόντων και άλλα θέματα.

Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, με τους νέους της υπαίθρου στις περιοχές Αυγόρου και Αγρό.

Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση.