Αναθεώρηση της Διαδικασίας Σήμανσης και Εγγραφής Σκύλων Νέες Ρυθμίσεις για τη Μείωση των Αδέσποτων

Θέτοντας ψηλά στις προτεραιότητες του τα θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε πρόσφατα το ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για την Προστασία και Ευημερία των Ζώων. Στο πλαίσιο πολιτικής περιλαμβάνονται μια σειρά από δράσεις, αρκετές από τις οποίες άρχισαν ήδη να υλοποιούνται. Μια από τις δράσεις αυτές αφορά στην αναθεώρηση της διαδικασίας σήμανσης και εγγραφής των σκύλων στο Μητρώο Σκύλων που τηρείται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τον περί Σκύλων Νόμο, με απώτερο στόχο τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό ιδιοκτητών αδέσποτων σκύλων.

Η νέα Γνωστοποίηση του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη σήμανση και εγγραφή των σκύλων, εκδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, δυνάμει του άρθρου 9 του περί Σκύλων Νόμου και συνοπτικά αφορά:
(α) στη βελτίωση της διαδικασίας επικαιροποίησης του Μητρώου Σκύλων με τα στοιχεία των σκύλων που σημαίνονται και
(β) στην εισαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας για σκοπούς ιχνηλασιμότητας των μικροπλακετών σήμανσης μέχρι επίπεδο ζώου.

Με τη νέα διαδικασία, η εγγραφή του σκύλου στο Μητρώο Σκύλων από τους κτηνιάτρους που διενεργούν τη σήμανση θα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά και παράλληλα καθιερώνονται ασφαλιστικές δικλείδες με τις οποίες καθίσταται γνωστό ποιος είναι ο εισαγωγέας της συσκευής και ποιος κτηνίατρος την εμφύτευσε στο ζώο. Τα εν λόγω μέτρα αποσκοπούν στην εξάλειψη των περιπτώσεων όπου ο ιδιοκτήτης αδέσποτου σκύλου που φέρει σήμανση, δεν μπορεί να εντοπιστεί καθώς δεν είχαν γνωστοποιηθεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ο μοναδικός αριθμός της μικροπλακέτας και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου, για την προβλεπόμενη επικαιροποίηση του Εθνικού Μητρώου Σκύλων.