Αναστολή έκδοσης αδειών ερασιτεχνικής αλιείας

Σύμφωνα με το ψεσινό διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το Διάταγμα περί Λοιμοκαθάρσεως, που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα στις 6 μ.μ., απαγορεύονται όλες οι αχρείαστες μετακινήσεις και μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η είσοδος σε δημόσιους χώρους συναθροίσεως, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται παραλίες, φράγματα, μαρίνες και αλιευτικά καταφύγια. Επιπρόσθετα, οι μετακινήσεις του κοινού για σωματική άσκηση περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει το κοινό ότι απαγορεύεται η οποιαδήποτε παρουσία ατόμων για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας στους προαναφερόμενους χώρους και ως εκ τούτου αναστέλλει και την έκδοση ερασιτεχνικών αδειών αλιείας (αλιεία με σκάφος, ψαροντούφεκο και αλιεία σε υδατοφράκτες) μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 στις 6 μ.μ.

Μένουμε σπίτι!