Ανακοίνωση ΤΑΘΕ αναφορικά με το πρόβλημα πρόσχωσης υλικού στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας

Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης και προς αποκατάσταση της αλήθειας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επισημαίνει τα εξής:

  • Όσες φορές υπήρξε συσσώρευση φυκιών και άμμου στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας, το ΤΑΘΕ ανταποκρίθηκε άμεσα με καθαρισμό του αλιευτικού καταφυγίου και μετακίνηση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών είτε σε άλλο αλιευτικό καταφύγιο είτε στη Μαρίνα Λάρνακας.
  • Το ΤΑΘΕ, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργείται κατά τους χειμερινούς μήνες σε ολόκληρη την ακτογραμμή της Λάρνακας και ειδικότερα στην περιοχή του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας, προβαίνει σε εκβάθυνση της εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου Λάρνακας και συμβάλει στην προσπάθεια του Δήμου Λάρνακας για την απομάκρυνση των φυκιών που εκβράζονται στην παρακείμενη παραλία. Η τελευταία εκβάθυνση έγινε περί τα τέλη του 2016 και προγραμματίζεται νέα εκβάθυνση στις αρχές του 2020.
  • Παράλληλα, το 2018 το ΤΑΘΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέθεσε σε ιδιώτες μελετητές τη διεξαγωγή μελέτης για οριστική επίλυση του προβλήματος πρόσχωσης του αλιευτικού καταφυγίου, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί η 1η Δημόσια Διαβούλευση το πρώτο τρίμηνο του 2020. Τα κατασκευαστικά έργα που θα προκύψουν μετά την αποπεράτωση της μελέτης θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.