Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας σε σχέση με τη χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας αγροτών της ΣΕΔΙΓΕΠ Παραλιμνίου

Αναφορικά με την εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε χθες στη ΣΕΔΙΓΕΠ Παραλιμνίου, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει την τεράστια συμβολή των αγροτών στη διασφάλιση της επάρκειας και της ασφάλειας των τροφίμων στην αγορά, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19. Αναγνωρίζει επίσης ότι ο Αγροτικός Τομέας έχει πληγεί από τις επιπτώσεις των μέτρων περιορισμού της πανδημίας και ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να μην ανταποκριθεί, στηρίζοντας τον αγροτικό μας κόσμο αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Από τον περασμένο Μάρτιο κιόλας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μια σειρά από στοχευμένα σχέδια, με στόχο τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ανάκαμψη του εισοδήματος των αγροτών. Μέχρι σήμερα, εγκρίθηκαν μέσα από πέντε διαδοχικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου γύρω στα 30 μέτρα με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα αυτά είχαν είτε οριζόντιο χαρακτήρα και αφορούσαν όλους τους αγρότες (πχ μέτρα για μειωμένη χρέωση του νερού), είτε αφορούσαν συγκεκριμένους κλάδους αγροτών που τεκμηριωμένα είχαν πληγεί περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η διαμόρφωση των μέτρων αυτών, έγινε μέσα από μια ευρεία διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις, με τις οποίες έχει αναπτυχθεί μια γόνιμη συνεργασία, αλλά και με τους ίδιους τους αγρότες, κατά τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας και τους συνεργάτες του σε ολόκληρη την Κύπρο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Κύπρος ήταν μια από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στήριξε άμεσα τον πρωτογενή της τομέα, με συγκροτημένο τρόπο, τόσο με εθνικούς όσο και με ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας.

Η τελευταία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη του αγροτικού τομέα λήφθηκε τον Δεκέμβριο 2020 και αφορά στήριξη συγκεκριμένων ομάδων παραγωγών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Μια εκ των ομάδων που έλαβαν στήριξη είναι και η ΣΕΔΙΓΕΠ Παραλιμνίου.

Τονίζεται, τέλος, ότι οι αγρότες μας επωφελήθηκαν και από όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας και υλοποιούνται από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διαβεβαιώνει τον αγροτικό μας κόσμο ότι παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και τις επιπτώσεις της πανδημίας για τους αγρότες μας, και θα συνεχίσει τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις του, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του και των διαθέσιμων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.