Ανακοίνωση του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε σχέση με τους ελέγχους για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι στις 28/3/2018, στο πλαίσιο ελέγχου για θέματα θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, διερεύνησε επεισόδιο πετρελαϊκής ρύπανσης στην περιοχή Λεμεσού. Κατά τη διερεύνηση, στην οποία συμμετείχε και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, εντοπίστηκε ο υπεύθυνος για τη ρύπανση και του επιβλήθηκε εξώδικο πρόστιμο οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8000), συν τα έξοδα καταπολέμησης και αποκατάστασης του θαλάσσιου χώρου.
Η επιχείρηση που διενεργήθηκε, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πάταξης των παράνομων απορρίψεων πετρελαιοειδών στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.