Ανακοίνωση σε σχέση με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Βόμβα ΕΕ με πυροσβεστικά»

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επιθυμεί να αναφερθεί στο σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» με τίτλο «Βόμβα ΕΕ με πυροσβεστικά», το οποίο περιέχει σοβαρότατες ανακρίβειες, και σημειώνει τα ακόλουθα, προς αποκατάσταση της αλήθειας:

  • Στο πλαίσιο των προσπαθειών των αρμόδιων υπηρεσιών της Δημοκρατίας για αναβάθμιση της πυροσβεστικής ικανότητας και ευελιξίας του Τμήματος Δασών, το Υπουργείο αποτάθηκε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό RescEU για εξασφάλισησυγχρηματοδότησης για ενοικίαση πτητικών πυροσβεστικών μέσων. Σε κανένα στάδιο της διαδικασίας και σε κανένα επίπεδο δεν υπήρξε από οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ΕΕ παρέμβαση σε θέμα συναφές με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε κατορθωτή η εξασφάλιση συγχρηματοδότησης της ΕΕ για ενοικίαση δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air tractor (και όχι Canadair).
  • Το σενάριο ότι με τουρκικές πιέσεις η ΕΕ επέβαλε την εγκατάσταση των δύο αεροσκαφών στοέδαφος των Βρετανικών Βάσεων είναι εντελώς αβάσιμο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  • Ηχρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Βρετανικής Βάσης Ακρωτηρίου, η οποία ας σημειωθεί γίνεται από το 2006 για σκοπούς αποτελεσματικότερης πυρόσβεσης στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφασίστηκε με καθαρά τεχνοκρατικά και επιχειρησιακά κριτήρια.
  • Η ΚυπριακήΔημοκρατία φέτος θα διαθέτει 6 πρωτεύοντα πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης. Δύο εξ αυτών θα επιχειρούν από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ακρωτηρίου, για να υπάρχει πιο έγκαιρη κάλυψη των νότιων περιοχών του Τροόδους.
  • Η απόφαση γιαχρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου του Ακρωτηρίου λήφθηκε σε διαβούλευση και με το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους και έχοντας πλήρη επίγνωση των αναγκών ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως επίσης την πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Σε σχέση με τις αναφορές στο δημοσίευμασε τεχνικές/επιχειρησιακές λεπτομέρειες μίας πυροσβεστικής επιχείρησης, αρκεί να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του Τμήματος Δασών για θέματα πυρόσβεσης, στηρίζεται πάντοτε σε τεκμηριωμένες σχετικές μελέτες εμπειρογνωμόνων για θέματα πυρόσβεσης.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θεωρεί εξαιρετική επιτυχία για την Κύπρο την εξασφάλιση επιπρόσθετων μέσων αεροπυρόσβεσης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών θεσμών. Το Υπουργείο δέχεται την όποια καλόπιστη κριτική νοουμένου ότι αυτή βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και δεδομένα και όχι σε ατεκμηρίωτες και αβάσιμες πληροφορίες.