Ανακοίνωση – Απάντηση του Τμήματος Γεωργίας σε ανακοίνωση του Κινήματος Αλληλεγγύης σχετικά με τη διακίνηση πατατών από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές

Αναφορικά με την Ανακοίνωση του Κινήματος Αλληλεγγύης με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου, 2018 σχετικά με τη διακίνηση από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας πατατών κατανάλωσης το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επιθυμεί να σας πληροφορήσει τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Γεωργίας δεν εκδίδει άδειες για τη διακίνηση φυτικών προϊόντων από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2. Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις πρόνοιες του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.
3. Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού αυτού σημειώνεται ότι πρόσφατα (στις 12/2, 13/2, 14/2/ και 15/2/2018) διακινήθηκαν από το επίσημο σημείο διέλευσης Αστρομερίτη- Ζώδιας, 272 περίπου τόνοι πατάτες κατανάλωσης.
4. Η διαδικασία που τηρήθηκε κατά τους ελέγχους των υπό αναφορά φορτίων ήταν σύμφωνη με τις πρόνοιες του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής. Τα φορτία αυτά συνοδεύονταν με όλα τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής και Λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας προέβηκαν στους απαραίτητους μακροσκοπικούς ελέγχους.
Επιπρόσθετα, λήφθηκαν και δείγματα για επιβεβαίωση της απουσίας επιβλαβών οργανισμών.

Ιδιαίτερα αναφέρεται ότι πριν από κάθε διακίνηση πατατών κατανάλωσης από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, Κοινοτικοί εμπειρογνώμονες επιβεβαιώνουν τόσο κατά το στάδιο της παραγωγής όσο και κατά το στάδιο της συγκομιδής και της προετοιμασίας τους για διάθεση στο εμπόριο, τη συμμόρφωση του φορτίου, με τους ισχύοντες κανόνες για τη φυτοϋγεία και συντάσσουν σχετική Φυτοϋγειονομική έκθεση, η οποία συνοδεύει τα εμπορεύματα.