Ανακοίνωση του Υπ. Γεωργίας σε σχέση με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος για το θέμα του περί Ευημερίας και Προστασίας των Ζώων Τροποιητικού Νόμου

Το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) εκφράζει τη λύπη του για το περιεχόμενο του δελτίου τύπου που εξέδωσε ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος για το θέμα του περί Ευημερίας και Προστασίας των Ζώων Τροποποιητικού Νόμου, που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή.

Το ΥΓΑΑΠ επισημαίνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει, στην ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνονται πολλές ανακρίβειες σε σχέση με τα γεγονότα που αφορούν στη διαβούλευση που προηγήθηκε για το Νομοσχέδιο, με τη συνδρομή του Επιτρόπου Εθελοντισμού, και σε σχέση με το τι ακριβώς συμφωνήθηκε με όλους τους φορείς.

Το ΥΓΑΑΠ δεν επιθυμεί να δώσει συνέχεια στο ζήτημα αυτό και καλεί όλους τους φορείς που εμπλέκονται στα θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων να συνεργαστούν, συμβάλλοντας στην έγκριση και εφαρμογή του Νομοσχεδίου που, κατά γενική ομολογία, θα φέρει σημαντικές βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα θέματα αυτά.

Ένδειξη των προθέσεων και της βούλησης του Υπουργείου για συναίνεση και συνεργασία, αποτελεί και το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις θέσεις που εξέφρασε ο Κτηνιατρικός Σύλλογος και το Κτηνιατρικό Συμβούλιο στη Βουλή, λήφθηκαν υπόψη στο τελικό κείμενο του Νομοσχεδίου που έχει διαμορφωθεί.

Τέλος, το ΥΓΑΑΠ εκφράζει την εκτίμησή του στον κτηνιατρικό κόσμο, τον οποίο θεωρεί σημαντικό εταίρο στην προσπάθεια αυτή.