Αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής αδείας αλιείας Κατηγορίας Γ΄ με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ωμό για το έτος 2018

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής άδειας αλιείας κατηγορίας Γ΄, με τη χρήση σκάφους και δίκτυ στον ώμο.

Οι επαγγελματικές άδειες αλιείας κατηγορίας Γ΄, αφορούν τη χρήση 600 μέτρων δικτύων με σκάφος και τη χρήση 25 μέτρων δίκτυ στον ώμο.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τις 8 Φεβρουαρίου 2018, στα κατά τόπους Επαρχιακά γραφεία του ΤΑΘΕ σε όλες τις πόλεις.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των 450 αδειών, για την κατηγορία Γ΄ με Σκάφος, και του αριθμού των 300 αδειών για την κατηγορία Γ΄ με δίκτυ στον ώμο.

Για τη κατηγορία Γ΄ με Σκάφος η έγκριση νέων αδειών θα εξαρτηθεί και από τη χωρητικότητα του Μητρώου Αλιευτικών Σκαφών για εγγραφή νέων σκαφών.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας, σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, www.moa.gov.cy/moa/dfmr