Έργο LIFE CALLIOPE: Συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την προστασία και αποκατάσταση των αμμοθινικών οικοτόπων στην Περιοχή Πόλις – Γιαλιά

Συνάντηση σχετικά με το έργο LIFE CALLIOPE πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολιτιστικό Κέντρο της Πόλης Χρυσοχούς. Το έργο αφορά  στην προστασία και την αποκατάσταση των αμμοθινικών οικοτόπων που βρίσκονται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (CY4000001) της Περιοχής Πόλις – Γιαλιά και αποτελούν μέρος του Δικτύου NATURA 2000. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμος και οι Κοινότητες που βρίσκονται εντός του ορίου της περιοχής, η Νεολαία Περιφέρειας Πόλις Χρυσοχούς και τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.

Κατά τη συνάντηση έγινε παρουσίαση των στόχων και των δράσεων του Έργου, την οποία ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τη συνεισφορά και την εμπλοκή των τοπικών αρχών στην υλοποίησή του. Οι Τοπικές Αρχές εξέφρασαν την προθυμία τους να βοηθήσουν προς τον σκοπό αυτό αλλά και την ευαρέσκειά τους για την επικείμενη συνεργασία τόσο με τους συντελεστές του Έργου όσο και με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.

Οι τοπικές αρχές είχαν επίσης την ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές τους ενώ συζητήθηκαν, παράλληλα, και τρόποι συμβολής του Έργου ή άλλων δράσεων στην επίλυσή τους. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην περιοχή, ώστε να αναγνωριστούν σημεία που δέχονται ιδιαίτερη πίεση και χρήζουν ρύθμισης μέσω του Έργου.

Το LIFE CALLIOPE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εταίρους από την Κύπρο και την Ιταλία. Η συνάντηση οργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος που είναι ένας από τους εταίρους του έργου.