€2,5 εκατομμύρια για αποζημιώσεις σε αγρότες ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την έγκριση της καταβολής γεωργικών αποζημιώσεων ύψους περίπου €2,5 εκατομμυρίων σε 875 δικαιούχους ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος στη χώρα μας, καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών για καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων για ζημιές που έχουν υποστεί οι αγρότες μας από ακραία φαινόμενα και ιδιαίτερα αυτές που εκκρεμούν από παρελθόντα έτη.

Οι αποζημιώσεις αφορούν στις ζημιές που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες  από το 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε πάγιο κεφάλαιο γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς επίσης και σε αυτές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε Πάχνα, Κισσούσα και Μαλιά το 2019 και σε Άχνα και Πραστειό Αυδήμου το 2020.

Αποζημιώσεις θα παραχωρηθούν επίσης στους δικαιούχους για τις ζημιές που προκάλεσαν σε διάφορες φυτείες τα αγρινά το 2020 ενώ ενισχύσεις θα δοθούν και για τη δημιουργία προστατευτικής περίφραξης στις καλλιέργειες των επηρεαζόμενων περιοχών.

Παράλληλα, με γνώμονα την άμεση ανακούφιση των πληγέντων γεωργών, το ΥΓΑΑΠ στοχεύει, μέχρι τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, να προχωρήσει στην παραχώρηση των αποζημιώσεων που αφορούν σε ζημιές σε διάφορες φυτείες της καλλιεργητικής περιόδου 2019 – 2020.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη ισχύος το 2019 του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμου, η παροχή αποζημιώσεων στη γεωργία βρίσκεται σε πορεία πλήρους εξορθολογισμού, αφού όλες οι πληρωμές που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων διενεργούνται μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, στο οποίο συνεισφέρουν επί ίσοις όροις τόσο οι δικαιούχοι γεωργοί όσο και το Κράτος.