2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, διοργανώνουν το «2ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο Γάλακτος» στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Ανάμνηση» στην Αθηένου, την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 8:30 π.μ.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής.