Υπουργός Γεωργίας: Επαρκή και ασφαλή τα αγροτικά προϊόντα στην αγορά ενόψει Πάσχα

Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε το Πάσχα, που φέτος θα είναι διαφορετικό απ’ αυτό που έχουμε συνηθίσει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πανδημία λόγω του κορωνοϊού δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο την ανθρώπινη υγεία, αλλά όλους γενικά τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Αναπόφευκτα, έχει επηρεάσει και τον αγροτικό τομέα στην Κύπρο, ο οποίος αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Ωστόσο, η παραγωγική διαδικασία, με τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται λόγω της εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας συνεχίζεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, με αποτέλεσμα η αγορά να εφοδιάζεται απρόσκοπτα και να παρατηρείται επάρκεια αγροτικών προϊόντων και τροφίμων γενικότερα, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.

Όσον αφορά τα λαχανικά και τα φρούτα, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε έλλειψη και ο κύπριος καταναλωτής μπορεί να προμηθευτεί υψηλής ποιότητας φρέσκα προϊόντα.  Η διάθεση κρέατος τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ήταν χαμηλότερη συγκριτικά με πέρσι, αλλά τις τελευταίες δύο μέρες φαίνεται ότι προσεγγίζει τα επίπεδα των τελευταίων ετών (ακολουθεί στο τέλος του κειμένου πίνακας με στοιχεία για τη διάθεση κρέατος) . Αυτό δείχνει ότι οι Κύπριοι, έστω και στο περιοριστικό πλαίσιο που καθορίζουν τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, θα τηρήσουν τις συνήθειες τους σε σχέση με το Πασχαλινό τραπέζι.

Όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στα ζωοκομικά προϊόντα διενεργούνται κανονικά, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την παροχή στους καταναλωτές ποιοτικά κατάλληλων και υγειονομικά ασφαλών προϊόντων.  Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν απρόσκοπτα τους ενισχυμένους ελέγχους κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας μέχρι τις 22 Απριλίου.  Οι εντατικοί έλεγχοι αφορούν το γάλα και εγκαταστάσεις διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, αυγά, σφαγεία, χώρους χονδρικής διάθεσης κρέατος, κρεοπωλεία καθώς και σφάγια που φτάνουν στις ελεύθερες περιοχές μέσω του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην υγιεινή, την ασφάλεια και την καταλληλόλητα του κρέατος, των γαλακτοκομικών και λοιπών ζωοκομικών προϊόντων, την καθαριότητα και υγιεινή των επιχειρήσεων που διακινούν και διαθέτουν τα ζωοκομικά αγαθά, καθώς και τη σήμανση των κρεάτων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καλεί τους καταναλωτές να επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στο έργο των Αρμόδιων Αρχών και να προμηθεύονται τα προϊόντα τους μόνο από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις διάθεσης κρέατος (υπεραγορές ή κρεοπωλεία).

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες και την εκτίμηση μου τόσο προς τους αγρότες μας όσο και προς όλους όσοι εμπλέκονται στην διακίνηση των προϊόντων, γιατί και αυτοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εκτεθειμένοι στους κινδύνους της πανδημίας. Από την άλλη, όμως, θα ήθελα να τους παρακαλέσω να συνεχίσουν να εφαρμόζουν με κάθε αυστηρότητα τα προβλεπόμενα μέτρα, για προστασία τόσο των ιδίων όσο και του κοινού γενικότερα.

Το Υπουργείο και η Κυβέρνηση γενικότερα, παρακολουθεί την όλη κατάσταση όπως εξελίσσεται και στον αγροτικό τομέα και λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων και στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Φέτος το Πάσχα τηρούμε τις αποστάσεις, συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα και τρώμε υγιεινά.

Καλό Πάσχα!

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2016-2020