Την αναβάθμιση του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης, αποφάσισε σε συνεδρίασή του το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2019.  Η επαναλειτουργία του κύκλου σπουδών στη Δασοπονία, αναμένεται ότι θα συμβάλει στη σωστή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δασών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην πυροπροστασία των κρατικών δασών και της υπαίθρου. Παράλληλα, αναμένεται ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων Τρόοδους», η αναβάθμιση του Δασικού Κολλεγίου Κύπρου, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Στο ίδιο πλαίσιο, η σημερινή Απόφαση προβλέπει την υποβολή δύο προγραμμάτων σπουδών για αξιολόγηση και πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Εκπαίδευση.  Το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο αφορά ενδοτμηματική εκπαίδευση διάρκειας ενός έτους, θα προσφέρεται υποχρεωτικά σε όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους της μη επιστημονικής δομής στο Τμήμα Δασών.  Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Τμήματος με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κυπριακών δασικών οικοσυστήματων.

Το δεύτερο πρόγραμμα σπουδών είναι τριετές και θα αποτελεί αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη μορφή του προγράμματος Δασοπονίας που προσφερόταν στο παρελθόν. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται εφόσον υφίσταται ενδιαφέρον από φοιτητές για την παρακολούθησή του.  Οι απόφοιτοί του, δεν θα έχουν απευθείας είσοδο στη Δημοσία Υπηρεσία, αλλά θα μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση.

Σύμφωνα με τη σημερινή Απόφαση, το Τμήμα Δασών θα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όλα τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου για τον από κοινού σχεδιασμό και προσφορά από το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας, καθώς και σεμιναρίων σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος.  Παράλληλα, θα διερευνηθεί η δυνατότητα προσφοράς κοινών προγραμμάτων σπουδών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού στον τομέα της Δασοπονίας.  Το Δασικό Κολλέγιο Κύπρου θα αξιοποιηθεί, επίσης, για την ανάπτυξη και προσφορά εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του υφιστάμενου προσωπικού του Τμήματος Δασών.