Καθορισμός ειδικού τέλους παροχής νερού άρδευσης από την υπερχείλιση μικρών φραγμάτων σε μειονεκτικές αγροτικές περιοχές

Στην έγκριση ειδικού τέλους παροχής νερού προερχόμενου από την υπερχείλιση συγκεκριμένων μικρών φραγμάτων, για σκοπούς γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης ή για υδατοκαλλιέργεια, προχώρησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστα Καδή.  Το νέο τέλος θα ανέρχεται σε €0,05 ανά κυβικό μέτρο και θα ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι την 31η Μαΐου, κάθε έτους.

Το ειδικό τέλος υπερχείλισης θα αφορά στην παροχή νερού για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση ή για υδατοκαλλιέργεια, σε περιοχές που βρίσκονται κατάντη συγκεκριμένων φραγμάτων που εξυπηρετούν μειονεκτικές αγροτικές περιοχές (Αργάκας, Πωμού, Αγίας Μαρίνας – περιοχή Χρυσοχούς, Καλοπαναγιώτη, Ξυλιάτου, Βυζακιάς, και Λυμπιών), στις περιόδους που αυτά υπερχειλίζουν, δηλαδή (1/12 – 31/5), και στα οποία το νερό από την υπερχείλιση ωφελεί άμεσα τις αρδευόμενες εκτάσεις, χωρίς τη χρήση σημαντικών κεντρικών υποδομών μεταφοράς νερού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους βασικούς Κανονισμούς σχετικά με τα τέλη νερού,  τα ενιαία τέλη παροχής νερού άρδευσης από όλα τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα ανέρχονται σε €0,17 ανά κυβικό μέτρο, σε σύγκριση με το ενιαίο κόστος που εκτιμάται στα €0,45 ανά κυβικό μέτρο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι λόγω της ικανοποιητικής εισροής νερού στα φράγματα κατά το υδρολογικό έτος 2018 – 2019, αποφασίστηκε το ειδικό τέλος υπερχείλισης να τεθεί σε ισχύ αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2019.